REKLAMA

Bielsk Podlaski. Dyżury aptek. Maj 2020

Dyżury aptek. Bielsk Podlaski. Maj 2020.

1 - 2 maja. ul. Mickiewicza 27, Bielsk Podlaski

2 - 3 maja. ul. Mickiewicza 51/3, Bielsk Podlaski

3 - 4 maja. ul Kleszczelowska 1B, Bielsk Podlaski

4 - 5 maja. ul. Piłsudskiego 31 A-B, Bielsk Podlaski

5 - 6 maja. ul. Piłsudskiego 54, Bielsk Podlaski

6 - 7 maja. ul. Mickiewicza 31, Bielsk Podlaski

7 - 8 maja. ul. Kryniczna 10 A, Bielsk Podlaski

8- 9 maja. ul. 3 Maja 12, Bielsk Podlaski

9 - 10 maja. ul. Jagiellońska 32, Bielsk Podlaski

10 -11 maja. ul. Piłsudskiego 27, Bielsk Podlaski

11 - 12 maja. ul. Jagiellońska 24, Bielsk Podlaski

12 - 13 maja. ul. 3 Maja 15, Bielsk Podlaski

13 - 14 maja. ul. Ogrodowa 28, Bielsk Podlaski

14 - 15 maja. ul. Mickiewicza 27, Bielsk Podlaski

15 - 16 maja. ul. Mickiewicza 51/3, Bielsk Podlaski

16 - 17 maja. ul Kleszczelowska 1B, Bielsk Podlaski

17 - 18 maja. ul. Piłsudskiego 31 A-B, Bielsk Podlaski

18 - 19 maja. ul. Piłsudskiego 54, Bielsk Podlaski

19 - 20 maja. ul. Mickiewicza 31, Bielsk Podlaski

20 - 21 maja. ul. Kryniczna 10 A, Bielsk Podlaski

21 - 22 maja. ul. 3 Maja 12, Bielsk Podlaski

22 - 23 maja. ul. Jagiellońska 32, Bielsk Podlaski

23 - 24 maja. ul. Piłsudskiego 27, Bielsk Podlaski

24 - 25 maja. ul. Jagiellońska 24, Bielsk Podlaski

25 - 26 maja. ul. 3 Maja 15, Bielsk Podlaski

26 - 27 maja. ul. Ogrodowa 28, Bielsk Podlaski

27 - 28 maja. ul. Mickiewicza 27, Bielsk Podlaski

28 - 29 maja. ul. Mickiewicza 51/3, Bielsk Podlaski

29 - 30 maja. ul Kleszczelowska 1B, Bielsk Podlaski

30 - 31 maja. ul. Piłsudskiego 31 A-B, Bielsk Podlaski

31 maja - 1 czerwca. ul. Piłsudskiego 54, Bielsk Podlaski.

* * *

Całodobowe dyżury zaczynają się o godzinie 8 i trwają do godziny 8 następnego dnia.

REKLAMA

Facebook

Instagram