REKLAMA

Bielsk Podlaski. Dyżury aptek. Kwiecień 2021

Bielsk Podlaski. Dyżury aptek. Kwiecień 2021

1 - 2 kwietnia. al. Piłsudskiego 27

2 - 3 kwietnia. ul. Jagiellońska 24

3 - 4 kwietnia. ul. 3 Maja 15    

4 - 5 kwietnia. ul. Ogrodowa 28

5 - 6 kwietnia. ul. Mickiewicza 27

6 - 7 kwietnia. ul. Mickiewicza 51/3

7 - 8 kwietnia. ul Kleszczelowska 1B      

8 - 9 kwietnia. ul. Piłsudskiego 31 A-B

9 - 10 kwietnia. ul. Piłsudskiego 54

10 - 11 kwietnia. ul. Mickiewicza 31

11 - 12 kwietnia. ul. Kryniczna 10 A

12 - 13 kwietnia.  ul. 3 Maja 12

13 - 14 kwietnia. ul. Jagiellońska 32  

14 - 15 kwietnia. ul. Piłsudskiego 27  

15 - 16 kwietnia. ul. Jagiellońska 24ul. Mickiewicza 31    

16 - 17 kwietnia. ul. 3 Maja 15    

17 - 18 kwietnia. ul. Ogrodowa 28   

18 - 19 kwietnia. ul. Mickiewicza 27  

19 - 20 kwietnia. ul. Mickiewicza 51/3

20 - 21 kwietnia. ul Kleszczelowska 1B

21 - 22 kwietnia. ul. Piłsudskiego 31 A-B  

22 - 23 kwietnia. ul. Piłsudskiego 54  

23 - 24 kwietnia. ul. Mickiewicza 31   

24 - 25 kwietnia. ul. Kryniczna 10 A       

25 - 26 kwietnia. ul. 3 Maja 12        

26 - 27 kwietnia. ul. Jagiellońska 32    

27 - 28 kwietnia. ul. Piłsudskiego 27    

28 - 29 kwietnia. ul. 3 Maja 15  

29 - 30 kwietnia. ul. 3 Maja 15

30 - 31 kwietnia. ul. Jagiellońska 32

REKLAMA

Facebook

Instagram