REKLAMA

Bielsk Podlaski. Dyżury aptek. Marzec 2021

Bielsk Podlaski. Dyżury aptek. Marzec 2021

1 - 2 marca. al. Piłsudskiego 54   

2 - 3 marca. ul. Mickiewicza

3 - 4 marca. ul. Kryniczna 10a   

4 - 5 marca. ul. 3 Maja 12   

5 - 6 marca. ul. Jagiellońska 32   

6 - 7 marca. al. Piłsudskiego 27   

7 - 8 marca. ul. Jagiellońska 24   

8 - 9 marca. ul. 3 Maja 15   

9 - 10 marca. ul. Ogrodowa 28   

10 - 11 marca. ul. Mickiewicza 27   

11 - 12 marca. ul. Mickiewicza 51/3   

12 - 13 marca. ul. Kleszczelowska 1b   

13 - 14 marca. al. Piłsudskiego 31a-b    

14 - 15 marca. al. Piłsudskiego 54   

15 - 16 marca. ul. Mickiewicza 31    

16 - 17 marca. ul. Kryniczna 10a    

17 - 18 marca. ul. 3 Maja 12    

18 - 19 marca. ul. Jagiellońska 32    

19 - 20 marca. al. Piłsudskiego 27    

20 - 21 marca. ul. Jagiellońska 24    

21 - 22 marca. ul. 3 Maja 15    

22 - 23 marca. ul. Ogrodowa 28    

23 - 24 marca. ul. Mickiewicza 27    

24 - 25 marca. ul. Mickiewicza 51/3    

25 - 26 marca. ul. Kleszczelowska 1b    

26 - 27 marca. al. Piłsudskiego 31a-b    

27 - 28 marca. al. Piłsudskiego 54    

28 - 29 marca. ul. Mickiewicza 31    

29 - 30 marca. ul. Kryniczna 10a    

30 - 31 marca. ul. 3 Maja 12    

31 marca - 1 kwietnia. ul. Jagiellońska 32    
REKLAMA

Facebook

Instagram